BytErg

Awards

Evgeny Eroshin
Director of marketing
BytErg

booth BytErg C23
Hall 20


/ 07.02.2017 / 15:30–15:45 / Hall 2


/ 08.02.2017 / 11:30–11:45 / Hall 1


/ 08.02.2017 / 13:15–13:35 / Hall 1

Contact details

Address: 105082 Moscow, Str. Bolshaya Pochtovaya, 34/12
Fax: +7 (495) 221-66-22

Useful links