Electronika

Andrey Skvortsov
Director of development
Electronika

booth Electronika B30
Hall 20

Contact details

Address: 150001 Yaroslavl, Bolshaya Fedorovskaya str., 75
Phone: +7 (4852) 66-00-15
E-mail: marketing@electronika.ru

Useful links